Vláda schválila návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti

Vláda na svém jednání dne 17.4.2013 schválila návrh zákona o veřejné prospěšnosti. Návrh byl předložen v návaznosti na nový občanský zákoník, který o nutnosti připravit navrhovanou úpravu hovoří v § 147. Toto ustanovení předpokládá, že jiný právní předpis podrobněji upraví podmínky, které musí veřejně prospěšná právnická osoba splnit, aby získala právo na zápis statusu veřejné prospěšnosti do veřejného…