30.09.2013 – č. 281/2013 Sb. – Zákon, který se mění zákon č. 228/2005 Sb., o kontrole obcho…

Předpis č. 281/2013 Sb.Zákon, který se mění zákon č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů

účinnost od: 30.09.2013

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-281/zneni-20130930