30.09.2013 – č. 119/2002 Sb. – Zákon o střelných zbraních a střelivu – ve znění 281/2013 Sb.

Předpis č. 119/2002 Sb.Zákon o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních)

účinnost od: 30.09.2013

ve znění: č. 281/2013 Sb.

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-119