01.09.2014 – č. 103/2014 Sb. – Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytov…

Předpis č. 103/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb., a vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb.

účinnost od: 01.09.2014

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-103/zneni-20140901

01.09.2014 – č. 66/2014 Sb. – Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležit…

Předpis č. 66/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění vyhlášky č. 175/2011 Sb.

účinnost od: 01.09.2014

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-66/zneni-20140901