01.09.2015 – č. 192/2015 Sb. – Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2004 Sb., o opatřen…

Předpis č. 192/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb.

účinnost od: 01.09.2015

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-192/zneni-20150901

01.09.2015 – č. 180/2015 Sb. – Vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích

Předpis č. 180/2015 Sb.Vyhláška o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)

účinnost od: 01.09.2015

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-180/zneni-20150901