č. 273/2013 Sb. – Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů…

Předpis č. 273/2013 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

vyhlášeno: 10.09.2013

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-273

Webové stránky pro akciové společnosti