č. 199/2015 Sb. – Nález Ústavního soudu ze dne 30. června 2015 sp. zn. Pl. ÚS 21/14 ve věci návrhu na zrušení zákona č…

Předpis č. 199/2015 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 30. června 2015 sp. zn. Pl. ÚS 21/14 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, nebo jeho jednotlivých ustanovení

vyhlášeno: 14.08.2015

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-199

Webové stránky pro akciové společnosti