č. 198/2015 Sb. – Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výc…

Předpis č. 198/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

vyhlášeno: 14.08.2015

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-198

Webové stránky pro akciové společnosti