č. 197/2015 Sb. – Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním…

Předpis č. 197/2015 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

vyhlášeno: 14.08.2015

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-197

Webové stránky pro akciové společnosti