30.09.2013 – č. 634/2004 Sb. – Zákon o správních poplatcích – ve znění 281/2013 Sb.

Předpis č. 634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích

účinnost od: 30.09.2013

ve znění: č. 281/2013 Sb.

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-634