30.09.2013 – č. 228/2005 Sb. – Zákon o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v ČR o… – ve znění 281/2013 Sb.

Předpis č. 228/2005 Sb.Zákon o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů

účinnost od: 30.09.2013

ve znění: č. 281/2013 Sb.

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-228