19.08.2015 – č. 188/2015 Sb. – Vyhláška o pamětním odznaku účastníka Květnového povstání če…

Předpis č. 188/2015 Sb.Vyhláška o pamětním odznaku účastníka Květnového povstání českého lidu

účinnost od: 19.08.2015

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-188/zneni-20150819