01.10.2013 – č. 9/2000 Sb. – Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví způsob úhra… – ve znění 503/2012 Sb.

Předpis č. 9/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví způsob úhrady nákladů spojených s převodem některých státních zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby

účinnost od: 01.10.2013

ve znění: č. 503/2012 Sb.

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-9