01.10.2013 – č. 455/1991 Sb. – Živnostenský zákon – ve znění 234/2013 Sb.

Předpis č. 455/1991 Sb.Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

účinnost od: 01.10.2013

ve znění: č. 234/2013 Sb.

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-455