01.10.2013 – č. 29/2000 Sb. – Zákon o poštovních službách – ve znění 212/2013 Sb.

Předpis č. 29/2000 Sb.Zákon o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách)

účinnost od: 01.10.2013

ve znění: č. 212/2013 Sb.

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-29