01.10.2013 – č. 229/1991 Sb. – Zákon o půdě a jiném zemědělském majetku – ve znění 280/2013 Sb.

Předpis č. 229/1991 Sb.Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku

účinnost od: 01.10.2013

ve znění: č. 280/2013 Sb.

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-229