01.09.2015 – č. 99/1963 Sb. – Občanský soudní řád – ve znění 164/2015 Sb.

Předpis č. 99/1963 Sb.Občanský soudní řád

účinnost od: 01.09.2015

ve znění: č. 164/2015 Sb.

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1963-99