01.09.2015 – č. 83/2015 Sb. – Zákon, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na info…

Předpis č. 83/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

účinnost od: 01.09.2015

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-83/zneni-20150901