01.09.2015 – č. 561/2004 Sb. – Školský zákon – ve znění 82/2015 Sb.

Předpis č. 561/2004 Sb.Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

účinnost od: 01.09.2015

ve znění: č. 82/2015 Sb.

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561