01.09.2015 – č. 40/2009 Sb. – Trestní zákoník – ve znění 165/2015 Sb.

Předpis č. 40/2009 Sb.Zákon trestní zákoník

účinnost od: 01.09.2015

ve znění: č. 165/2015 Sb.

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40