01.09.2015 – č. 288/2003 Sb. – Vyhláška, kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou z… – ve znění 180/2015 Sb.

Předpis č. 288/2003 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání

účinnost od: 01.09.2015

ve znění: č. 180/2015 Sb.

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-288