01.09.2015 – č. 258/2000 Sb. – Zákon o ochraně veřejného zdraví – ve znění 82/2015 Sb.

Předpis č. 258/2000 Sb.Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

účinnost od: 01.09.2015

ve znění: č. 82/2015 Sb.

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258