01.09.2015 – č. 198/2015 Sb. – Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se…

Předpis č. 198/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

účinnost od: 01.09.2015

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-198/zneni-20150901