01.09.2015 – č. 192/2015 Sb. – Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2004 Sb., o opatřen…

Předpis č. 192/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb.

účinnost od: 01.09.2015

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-192/zneni-20150901