01.09.2015 – č. 180/2015 Sb. – Vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích

Předpis č. 180/2015 Sb.Vyhláška o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)

účinnost od: 01.09.2015

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-180/zneni-20150901