01.09.2015 – č. 173/1995 Sb. – Vyhláška, kterou se vydává dopravní řád drah – ve znění 7/2015 Sb.

Předpis č. 173/1995 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah

účinnost od: 01.09.2015

ve znění: č. 7/2015 Sb.

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-173