01.09.2015 – č. 165/2015 Sb. – Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,…

Předpis č. 165/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

účinnost od: 01.09.2015

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-165/zneni-20150901