01.09.2015 – č. 123/1998 Sb. – Zákon o právu na informace o životním prostředí – ve znění 83/2015 Sb.

Předpis č. 123/1998 Sb.Zákon o právu na informace o životním prostředí

účinnost od: 01.09.2015

ve znění: č. 83/2015 Sb.

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-123