01.09.2015 – č. 120/2001 Sb. – Exekuční řád – ve znění 164/2015 Sb.

Předpis č. 120/2001 Sb.Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů

účinnost od: 01.09.2015

ve znění: č. 164/2015 Sb.

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-120